Algemene informatie

Stichting Dierenbelang

Stichting Dierenbelang Hoeksche Waard is opgericht op 5 februari 1973. De stichting komt op voor de belangen van dieren in de Hoeksche Waard en houdt zich hoofdzakelijk bezig met gezelschapsdieren, beter bekend als huisdieren. De hoofdtaak van Stichting Dierenbelang is de exploitatie van dierenasiel De Dierenstee. Bij de oprichting zijn de statuten vastgesteld.
In de Hoeksche Waard is ook de afdeling Dierenwaarden van de Dierenbescherming werkzaam en er is een hechte samenwerking tussen Stichting Dierenbelang en de Dierenbescherming.

Het bestuur van Stichting Dierenbelang bestaat uit:

Voorzitter: Bionda Lingg
Secretaris: Mylène Maaskant
Penningmeester: Bertine van Oudheusden
2e Penningmeester: Marian de Geus
Bestuurslid P&O: Michel Goos
Preventiemedewerker: Niek van der Zwan

 

De Dierenstee

In De Dierenstee worden jaarlijks ruim 400 honden, katten en kleine huisdieren opgevangen. Dit betreft zwerfdieren en dieren waarvan door de DSC_0544eigenaar afstand is gedaan. Onze taak is om de dieren zo goed mogelijk op te vangen, te verzorgen en te herplaatsen. Meer informatie over het beleid van het asiel is te vinden in het Asielprotocol. Daarnaast is er in 2013 een Masterplan opgesteld om de koers van De Dierenstee tot en met 2017 te bepalen. Onze financiële verantwoording is te lezen in de Balans 2016 en de Winst- en Verliesrekening 2016. Zie verder ook onze Regeling Vacatiegelden.

 

Werkwijze

Kattenwand 3Alle dieren (zowel afstandsdieren als zwerfdieren) worden bij binnenkomst door de aan het asiel verbonden dierenarts onderzocht. Zo nodig vindt er medische behandeling plaats of wordt dieetvoer verstrekt. Honden en katten krijgen een wormenkuur en worden ontvlooid en ingeënt. Daarnaast worden zij voorzien van een chip en katers worden, indien nodig, geneutraliseerd. Konijnen worden ingeënt tegen VHS en Myxomatose, de rammetjes worden geneutraliseerd.

De eerste twee weken na binnenkomst verblijven de dieren in quarantaine waar ze goed in de gaten gehouden worden. Daarna verhuizen ze naar de afdeling van waaruit ze geplaatst kunnen worden.

 

Opvang zwerfdieren

Er worden jaarlijks veel zwerfdieren bij het asiel binnengebracht. Deze vondelingetjes gaan bij binnenkomst in quarantaine en worden door de dierenarts onderzocht. Zwerfdieren worden aangemeld bij Stichting Dierencentrale Nederland, het meldpunt voor vermiste en gevonden huisdieren. Wettelijk is bepaald dat een dierenasiel een vondeling 14 dagen vast moet houden in afwachting van een eventuele eigenaar. Na deze periode wordt het asiel eigenaar van het dier en mag er een nieuw tehuis worden gezocht.

Met name in de zomerperiode worden er ook veel kittens binnengebracht. Het gaat dan vaak om moederloze dieren die op straat worden aangetroffen. Ze worden zoveel mogelijk bij vrijwilligers thuis opgevangen vanwege de vele intensieve zorg die ze nodig hebben. Ze zijn vaak schuw en kunnen zo wennen aan een huiselijke omgeving met mensen en geluiden om zich heen. Socialisatie van jonge dieren is dan ook erg belangrijk. We beschikken voor deze taak over goede tijdelijke opvangadressen. Zodra de kittens oud genoeg zijn proberen we een goed tehuis voor hen te zoeken. Als een kitten geplaatst wordt is het uiteraard nog niet geneutraliseerd. Dit doen we pas bij een leeftijd van 8 maanden.
Zodra het oud genoeg is kun je het kitten bij onze dierenarts tegen een voordelig tarief laten neutraliseren. Dit moet wel binnen 1 jaar na plaatsing gebeuren. Je betaalt dit bedrag aan ons en niet aan de dierenarts. Eventueel kun je in overleg voor je eigen dierenarts kiezen.