Afstand en adoptie

Afstand doen van een dier

Er kunnen diverse redenen zijn waarom een eigenaar niet meer in staat is voor zijn of haar huisdier te zorgen. In dat geval kan het dier naar De Dierenstee worden gebracht. Hier zijn echter wel kosten aan verbonden. We nemen alleen dieren uit de Hoeksche Waard aan. Een uitzondering wordt gemaakt bij gebrek aan plaats in je eigen regio.

Wat wordt er van je verwacht?

Wanneer je afstand doet van je huisdier dien je je te legitimeren, een afstandsverklaring te tekenen en afstandskosten voor het dier te betalen. Deze kosten zijn factorafhankelijk en zijn te vinden in het tarievenoverzicht.
Afstand doen van jouw huisdier vindt plaats op een vaste dag in de week (maandag). Tijdens het afstandsbezoek wordt het dier onderzocht door onze dierenarts en wordt er een gezondheidsverklaring opgesteld. Mochten er aanvullende medische onderzoeken en/of behandelingen noodzakelijk zijn, dan worden de kosten hiervoor doorbelast aan de eigenaar.

Indien je door omstandigheden niet in de gelegenheid bent om langs te komen op de dag dat onze dierenarts aanwezig is, dan kan er (mits op afspraak) afstand worden gedaan op een ander moment. In dat geval dien je altijd een door onze eigen dierenarts (Dierenkliniek De Hitsert in Zuid-Beijerland) afgegeven gezondheidsverklaring van het dier te overleggen. Deze verklaring mag niet ouder zijn dan zeven dagen. Bij het ontbreken hiervan zijn alle kosten, voortvloeiend uit het onderzoek door onze dierenarts, voor eigen rekening. Bij bepaalde medische aandoeningen kan het voorkomen dat we het dier niet accepteren.

Voor het afstaan van een huisdier moet altijd een afspraak worden gemaakt. Hierbij willen we graag zoveel mogelijk informatie over het dier ontvangen, waardoor we in staat zijn een goede plek voor het dier te zoeken.
Na afstand wordt De Dierenstee de eigenaar van het dier. Bij afstand van een hond krijg je op verzoek een afstandsverklaring. Afstandsdieren worden twee weken in quarantaine gehouden waarna ze herplaatst kunnen worden.

 

Adoptie van een dier

Als je op zoek bent naar een geschikt huisdier, dan begeleiden wij je hier graag in. Voor de verschillende diersoorten binnen onze opvang hanteren wij verschillende procedures. Wil je een dier komen bezoeken, dan is dat alleen op afspraak mogelijk. Neem hiervoor telefonisch of via email contact met ons op.

Katten

DSC_8607

Sinds 2018 werken wij wat betreft onze katten met het Meet Your Match programma. Dit adoptieprogramma is afkomstig uit Amerika en biedt een goed inzicht in de zes persoonlijkheden van de katten die in een opvangcentra verblijven. Door deze methode kunnen wij je een goed inzicht geven wat je van jouw nieuwe kat kunt verwachten en wat het beste bij jou als dierenliefhebber past.

Tijdens een serie testen, die bij het Meet Your Match programma horen, worden onze katten geobserveerd. Uit deze testen komt een profiel met karaktereigenschappen naar boven. Met deze informatie kunnen wij een goede match met een eventuele eigenaar maken.

Jij als potentiële eigenaar vult bij ons, of via e-mail, een vragenlijst in. Aan de hand van de antwoorden kijken wij welk profiel het beste bij jouw situatie past. Dit wil niet zeggen dat je geen kat kunt adopteren met een ander profiel, maar dit moet wel het inzicht bieden dat jouw situatie in eerste instantie niet het beste bij de kat past. Omdat de kat zich niet zomaar kan aanpassen, betekent dit dat je hier als nieuwe eigenaar rekening mee moet houden om de plaatsing tot een succes te brengen.

De testen worden door ons zorgvuldig uitgevoerd. Het blijft echter een momentopname en geeft geen garantie voor de toekomst.

Honden

Sinds 2020 hanteren wij een nieuwe wijze van plaatsing van onze
honden. Voor een kennismaking met de hond die je interesse heeft gewekt, werken wij alleen op afspraak. Dit zodat wij de tijd voor je kunnen nemen en om eventuele teleurstellingen te voorkomen.

Allereerst vul je een vragenlijst in. Deze kun je vooraf (via e-mail) of tijdens het bezoek aan ons invullen. Door middel van deze vragenlijst kunnen wij een inschatting maken of de hond waarin je interesse hebt ook daadwerkelijk goed bij jou en je (thuis-)situatie past.

Mocht uit de vragenlijst blijken dat je een potentiële match bent met de hond, dan maken we een eerste afspraak voor een kennismaking. Tijdens deze afspraak gaan we samen met jou een korte wandeling maken, bespreken we het gedrag van de hond en kijken we hoe de match is tussen jou en de hond. Als beide partijen positief zijn over de match, dan wordt er een vervolgafspraak gemaakt.

We hanteren altijd minimaal twee afspraken voordat we tot een plaatsing overgaan. Hiervan kan altijd worden afgeweken als er twijfels bestaan bij jou als potentiële eigenaar of bij ons. Dit is vaak het geval bij honden met een geschiedenis (denk hierbij aan aangeleerd ongewenst gedrag, angst en/of stress of medische problemen). We onderzoeken graag samen de mogelijkheden om tot een positieve plaatsing te komen.

Bij de tweede afspraak gaan we dieper in op het gedrag van de hond. Je gaat nu in principe zelfstandig met de hond een wandeling maken en indien nodig gaan we al samen aan de slag met kleine trainingen om te zien hoe de hond dan op jou reageert. Mocht dit door beide partijen als positief worden ervaren, dan kunnen we op dat moment overgaan tot adoptie. Het kan echter zo zijn dat wij anders besluiten en vragen om nog één keer of meerdere keren terug te komen. Ook als je twijfels hebt, kunnen we nogmaals een afspraak inplannen.

Het kan voorkomen dat er meerdere geïnteresseerden op dezelfde hond reageren. Wij verzamelen in dat geval eerst zoveel mogelijk vragenlijsten, beoordelen de beste matches en maken dan een afspraak met één of meerdere potentiële eigenaren. Uiteindelijk bepalen wij wie naar ons inzicht de beste match vormt met de hond en gaan daarna over tot plaatsing. Ons belangrijkste doel is uiteindelijk dat zowel dier als klant tevreden zijn met elkaar!

Konijnen en cavia’s

Konijnen en cavia’s zijn van nature groepsdieren. Wij zullen in geen geval een konijn of cavia alleen bij een eigenaar plaatsen, tenzij we echt weten dat het dier niet met soortgenoten overweg kan. Ook koppelen wij alleen een gecastreerde ram en een voedster aan elkaar. Gelijke paren geven vaak in een later stadium problemen die we graag willen voorkomen.

Als je al een konijn of cavia hebt, dan zullen wij een afspraak met je maken voor een koppeling. Hierbij neem je jouw konijn of cavia mee naar de opvang en vervolgens koppelen we deze aan het dier van jouw keuze. Tijdens deze koppeling wordt er gekeken of beide dieren een goede match zijn door ze samen in een verblijf te plaatsen. Onze medewerkers beoordelen dit aan de hand van de signalen die de dieren afgeven. Mocht er twijfel bestaan, dan kunnen wij voorstellen om jouw dier bij ons achter te laten voor een zogeheten ‘koppelvakantie’. Wij laten dan de dieren aan elkaar wennen door ze aangrenzend aan elkaar te huisvesten en ze regelmatig met elkaar in contact te laten komen.

Mocht je interesse hebben in twee dieren die bij ons verblijven, dan kunnen we de koppeling hier van tevoren uitvoeren. Wij zullen je dan op de hoogte houden of het een mogelijke match is. Als de match goed is, gaan we over tot plaatsing van het dier.

Nazorg

Voor De Dierenstee is het belangrijk te weten dat de dieren die aan onze zorg waren toevertrouwd ook bij hun nieuwe baas goed verzorgd worden. Daarom zal, uiterlijk binnen een half jaar na plaatsing, een nazorgcontroleur contact opnemen met de nieuwe eigenaar. Er wordt dan nagegaan of het goed gaat met het dier en of alles naar wens is verlopen. Zijn er nog vragen of problemen, dan kan dit met de nazorgcontroleur besproken worden.

Misvattingen

Er leeft bij sommige mensen een onjuist beeld over onze dieren. Vaak wordt nog gedacht dat er in een dierenopvang alleen dieren zitten waar iets mis mee DSC_0465is, de zogenaamde kneusjes en dieren die niet te vertrouwen zijn. Of dat we dieren laten inslapen die niet snel genoeg geplaatst kunnen worden. Niets is echter minder waar. In De Dierenstee kom je een grote variatie tegen van de leukste en liefste dieren die eigenlijk allemaal hetzelfde willen: een lief baasje, een gezellig thuis en wat aandacht op zijn tijd. Natuurlijk zijn er dieren die door hun gedrag wat moeilijker te plaatsen zijn, maar uiteindelijk vinden ook zij een goed thuis.

In principe laten we in De Dierenstee nooit dieren inslapen. Er kunnen echter redenen zijn dat we hiertoe toch moeten overgaan. Dat kan het geval zijn bij ernstige medische problemen, waarbij een dier ernstig ziek en niet meer te genezen is, waardoor het vooruitzicht op een dierwaardig bestaan niet meer aanwezig is. Een andere reden voor euthanasie is een ernstige gedragsstoornis, hetgeen met name voor honden geldt. Wanneer een hond onbehandelbare gedragsproblemen heeft en hierdoor een gevaar vormt voor mensen, is plaatsing niet meer verantwoord.
Alleen in dit soort gevallen zal tot euthanasie overgegaan worden. Uiteraard wordt dit met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gedaan en vindt dit altijd plaats in overleg met de dierenarts en/of een gedragsdeskundige.

Gelukkig zijn dit uitzonderingsgevallen en kunnen we wel stellen dat bijna alle dieren die onze opvang binnenkomen een plek vinden bij een nieuwe baas!