Afstand en adoptie

Afstand doen van een dier

Er kunnen diverse redenen zijn waarom een eigenaar niet meer in staat is voor zijn of haar huisdier te zorgen. In dat geval kan het dier naar De Dierenstee worden gebracht. Hier zijn echter wel kosten aan verbonden. We nemen alleen dieren uit de Hoeksche Waard aan. Een uitzondering wordt gemaakt bij gebrek aan plaats in je eigen regio.

Wat wordt er van je verwacht?

DSC_6604Wanneer je afstand doet van je huisdier dien je je te legitimeren, een afstandsverklaring te tekenen en afstandskosten voor het dier te betalen. Deze kosten zijn factorafhankelijk en zijn te vinden in het tarievenoverzicht.
Afstand doen van jouw huisdier vindt plaats op een vaste dag in de week (maandag). Tijdens het afstandsbezoek wordt het dier onderzocht door onze dierenarts en wordt er een gezondheidsverklaring opgesteld. Mochten er aanvullende medische onderzoeken en/of behandelingen noodzakelijk zijn, dan worden de kosten hiervoor doorbelast aan de eigenaar.

Indien je door omstandigheden niet in de gelegenheid bent om langs te komen op de dag dat onze dierenarts aanwezig is, dan kan er (mits op afspraak) afstand worden gedaan op een ander moment. In dat geval dien je altijd een door onze eigen dierenarts (Dierenkliniek De Hitsert in Zuid-Beijerland) afgegeven gezondheidsverklaring van het dier te overleggen. Deze verklaring mag niet ouder zijn dan zeven dagen. Bij het ontbreken hiervan zijn alle kosten, voortvloeiend uit het onderzoek door onze dierenarts, voor eigen rekening. Bij bepaalde medische aandoeningen kan het voorkomen dat we het dier niet accepteren.

Voor het afstaan van een huisdier moet altijd een afspraak worden gemaakt. Hierbij willen we graag zoveel mogelijk informatie over het dier ontvangen, waardoor we in staat zijn een goede plek voor het dier te zoeken.
Na afstand wordt De Dierenstee de eigenaar van het dier. Bij afstand van een hond krijg je op verzoek een afstandsverklaring. Afstandsdieren worden twee weken in quarantaine gehouden waarna ze herplaatst kunnen worden.

 

Plaatsen van een dier

Onze medewerkers zijn goed op de hoogte van de dieren. Over afstandsdieren krijgen we redelijk veel informatie van de vorige eigenaar. Bij zwerfdieren vergaren we de nodige informatie door onze dagelijkse omgang met hen. Hierdoor wordt vaak snel veel duidelijk over het gedrag en karakter. Wanneer je een dier uit komt zoeken is het zinvol dat alle gezinsleden meekomen naar onze opvang. Tenslotte zal het dier deel uit gaan maken van jouw gezin.

DSC_8607Aan de hand van je wensen, gezinssamenstelling en woonomstandigheden, bekijken we samen met jou welk dier het beste bij je past. Niet elk dier is voor iedere persoon of woonsituatie geschikt. We voorkomen graag teleurstellingen, zowel bij jou als bij het dier.
Wanneer je een dier komt ophalen, dien je je te legitimeren en aanschafkosten voor het dier te betalen. Je tekent en ontvangt van ons een plaatsingsovereenkomst met hierin vermeld, de voorwaarden waaronder het dier aan je wordt meegegeven. Er mag bijvoorbeeld met onze dieren niet gefokt worden. Het kan voorkomen dat het dier na verloop van tijd niet meer gewenst is. Dan word je verzocht het dier naar ons terug te brengen.

Alle dieren zijn gezond als ze De Dierenstee verlaten. Mocht het dier toch onverhoopt binnen 14 dagen na plaatsing iets gaan mankeren, neem dan direct contact met ons op. Je krijgt dan, na overleg, een doorverwijsformulier van ons waarmee je naar onze dierenarts kunt gaan om het dier te laten onderzoeken en indien nodig te laten behandelen. Als je uit eigen beweging naar een dierenarts gaat, zonder ons hiervan op de hoogte te stellen, dan worden de door jou gemaakte dierenartskosten door ons niet vergoed. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan mag je eventueel, na overleg met ons en met een doorverwijsformulier, met het dier naar een andere dierenarts.

Bedenk dat een dier door allerlei oorzaken ziek kan worden nadat je een dier aangeschaft hebt. Mocht het iets gaan mankeren door oorzaken buiten ons om, dan zijn de kosten voor eigen rekening. Houd ook rekening met het feit dat sommige dieren tijd nodig hebben om te wennen aan hun nieuwe woonsituatie en door alle veranderingen in het begin een beetje van slag kunnen zijn.

 

Nazorg

Voor De Dierenstee is het belangrijk te weten dat de dieren die aan onze zorg waren toevertrouwd ook bij hun nieuwe baas goed verzorgd worden. Daarom zal, uiterlijk binnen een half jaar na plaatsing, een nazorgcontroleur contact opnemen met de nieuwe eigenaar. Er wordt dan nagegaan of het goed gaat met het dier en of alles naar wens is verlopen. Zijn er nog vragen of problemen, dan kan dit met de nazorgcontroleur besproken worden.

 

Misvattingen

Er leeft bij sommige mensen een onjuist beeld over onze dieren. Vaak wordt nog gedacht dat er in een dierenopvang alleen dieren zitten waar iets mis mee DSC_0465is, de zogenaamde kneusjes en dieren die niet te vertrouwen zijn. Of dat we dieren laten inslapen die niet snel genoeg geplaatst kunnen worden. Niets is echter minder waar. In De Dierenstee kom je een grote variatie tegen van de leukste en liefste dieren die eigenlijk allemaal hetzelfde willen: een lief baasje, een gezellig thuis en wat aandacht op zijn tijd. Natuurlijk zijn er dieren die door hun gedrag wat moeilijker te plaatsen zijn, maar uiteindelijk vinden ook zij een goed thuis.

In principe laten we in De Dierenstee nooit dieren inslapen. Er kunnen echter redenen zijn dat we hiertoe toch moeten overgaan. Dat kan het geval zijn bij ernstige medische problemen, waarbij een dier ernstig ziek en niet meer te genezen is, waardoor het vooruitzicht op een dierwaardig bestaan niet meer aanwezig is. Een andere reden voor euthanasie is een ernstige gedragsstoornis, hetgeen met name voor honden geldt. Wanneer een hond onbehandelbare gedragsproblemen heeft en hierdoor een gevaar vormt voor mensen, is plaatsing niet meer verantwoord.
Alleen in dit soort gevallen zal tot euthanasie overgegaan worden. Uiteraard wordt dit met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gedaan en vindt dit altijd plaats in overleg met de dierenarts en/of een gedragsdeskundige.

Gelukkig zijn dit uitzonderingsgevallen en kunnen we wel stellen dat bijna alle dieren die onze opvang binnenkomen een plek vinden bij een nieuwe baas!