Algemene informatie

Stichting Dierenbelang

Stichting Dierenbelang Hoeksche Waard is opgericht op 5 februari 1973. De stichting komt op voor de belangen van dieren in de Hoeksche Waard en houdt zich hoofdzakelijk bezig met gezelschapsdieren, beter bekend als huisdieren. De hoofdtaak van Stichting Dierenbelang is de exploitatie van Dierenopvangcentrum De Dierenstee. Bij de oprichting zijn de statuten vastgesteld. De stichting is bekend bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41118249.

Het bestuur van Stichting Dierenbelang bestaat uit:

Voorzitter: Jolanda van der Stel
Secretaris: Odila Sibrijns
Penningmeester: Bertine van Oudheusden
Preventiemedewerker: Niek van der Zwan
Algemeen bestuurslid: Annettie van Hemert

 

De Dierenstee

In De Dierenstee worden jaarlijks ruim 400 honden, katten en kleine huisdieren opgevangen. Dit betreft zwerfdieren en dieren waarvan door de eigenaar afstand is gedaan. Onze taak is om de dieren zo goed mogelijk op te vangen, te verzorgen en te herplaatsen. Meer informatie over het beleid van onze opvang is te vinden in het Asielprotocol en in het Beleidsplan 2018-2020. Onze bestuurlijke en financiële verantwoording lees je hier. Zie verder ook ons Bestuursverslag 2020 en onze Regeling Vacatiegelden.

 

Werkwijze

Kattenwand 3Alle dieren (zowel afstandsdieren als zwerfdieren) worden bij binnenkomst door de aan ons verbonden dierenarts onderzocht. Zo nodig vindt er medische behandeling plaats of wordt dieetvoer verstrekt. Honden en katten krijgen een wormenkuur en worden ontvlooid en ingeënt. Daarnaast worden zij voorzien van een chip en katers worden, indien nodig, geneutraliseerd. Konijnen worden ingeënt tegen VHS en Myxomatose, de rammetjes worden geneutraliseerd.

De eerste twee weken na binnenkomst verblijven de dieren in quarantaine waar ze goed in de gaten gehouden worden. Daarna verhuizen ze naar de afdeling van waaruit ze geplaatst kunnen worden.

 

Opvang zwerfdieren

Er worden jaarlijks veel zwerfdieren bij De Dierenstee binnengebracht. Deze vondelingetjes gaan bij binnenkomst in quarantaine en worden door de dierenarts onderzocht. Zwerfdieren worden aangemeld bij Stichting Dierencentrale Nederland, Stichting Amivedi en Mijn dier is zoek.
Wettelijk is bepaald dat een dierenopvang een vondeling 14 dagen vast moet houden in afwachting van een eventuele eigenaar. Na deze periode wordt de opvang eigenaar van het dier en mag er een nieuw tehuis worden gezocht.

Met name in de zomerperiode worden er ook veel kittens binnengebracht. Het gaat dan vaak om moederloze dieren die op straat worden aangetroffen. Ze worden zoveel mogelijk bij vrijwilligers thuis opgevangen vanwege de vele intensieve zorg die ze nodig hebben. Ze zijn vaak schuw en kunnen zo wennen aan een huiselijke omgeving met mensen en geluiden om zich heen. Socialisatie van jonge dieren is dan ook erg belangrijk. We beschikken voor deze taak over goede tijdelijke opvangadressen. Zodra de kittens oud genoeg zijn proberen we een goed tehuis voor hen te zoeken. Als een kitten geplaatst wordt is het uiteraard nog niet geneutraliseerd. Dit doen we pas bij een leeftijd van zes maanden.
Zodra het oud genoeg is kun je het kitten bij onze dierenarts tegen een voordelig tarief laten neutraliseren. Dit moet wel binnen één jaar na plaatsing gebeuren. Je betaalt dit bedrag aan ons en niet aan de dierenarts.