Algemene informatie

Stichting Dierenbelang

Stichting Dierenbelang Hoeksche Waard is opgericht op 5 februari 1973. De stichting komt op voor de belangen van dieren in de Hoeksche Waard en houdt zich hoofdzakelijk bezig met gezelschapsdieren, beter bekend als huisdieren. De hoofdtaak van Stichting Dierenbelang is de exploitatie van Dierenopvangcentrum De Dierenstee. Bij de oprichting zijn de statuten vastgesteld. De stichting is bekend bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41118249.

Het bestuur van Stichting Dierenbelang bestaat uit:

Voorzitter: Annettie van Hemert
Secretaris: Vacature
Penningmeester: Samuel Ouwersloot
Algemeen bestuurslid: Thijs Leeuwenburgh
Algemeen bestuurslid: Vacature

 

De Dierenstee

In De Dierenstee worden jaarlijks ruim 400 honden, katten en kleine huisdieren opgevangen. Dit betreft zwerfdieren en dieren waarvan door de eigenaar afstand is gedaan. Onze taak is om de dieren zo goed mogelijk op te vangen, te verzorgen en te herplaatsen. Meer informatie over het beleid van onze opvang is te vinden in het Beleidsplan 2018-2020. Onze bestuurlijke en financiële verantwoording lees je hier. Zie verder ook ons Bestuursverslag 2021 en onze Regeling Vacatiegelden.

 

Kernwaarden van De Dierenstee

Kernwaarden bepalen de identiteit van dierenopvangcentrum De Dierenstee. Ze geven aan hoe De Dierenstee werkt en waarom de organisatie het doet. Kernwaarden zijn zichtbaar in het gedrag van de medewerkers en maken het onderscheid van de organisatie.

Respect voor mens en dier

Respect staat hoog in het vaandel bij De Dierenstee. Respect heeft te maken met gedrag van mensen en rekening houden met de belangen van anderen. Deze punten vertalen zich in de omgang en behandeling van mens en dier. Zo is er veel aandacht voor dierenwelzijn, maar ook voor de waardering van de mensen die betrokken zijn bij de organisatie. In de omgang met dieren stellen wij ons continu de vraag of het handelen in het belang is van het welzijn van het dier. Zo hebben we oog voor zaken als huisvesting, voeding en eventuele medische behandeling van een dier. In de omgang met mensen zijn waardering en begrip belangrijke normen. Ieder mens heeft een verhaal en bevindt zich in een andere situatie. Door naar elkaar te luisteren leren we elkaar begrijpen en tonen we respect en begrip voor elkaar.

Professioneel

De Dierenstee is een professionele en betrouwbare organisatie. Professioneel handelen betekent dat het goed en vakkundig gebeurt. Betrouwbaarheid hangt samen met het principe ‘afspraak is afspraak’. We maken heldere afspraken en komen deze na. We gaan uit van kwaliteit op alle fronten. Om dit te bereiken werken wij aan de hand van wettelijke normen en veiligheidseisen. Wij hebben gekwalificeerd personeel en bieden beroepskrachten en vrijwilligers de mogelijkheid om, middels educatie, de kwaliteit van ons werk te ontwikkelen. Er is sprake van zorgvuldige, duidelijke interne en externe communicatie. Dit alles voor het beste resultaat.

Samen

Eén voor allen en allen voor één. Ieder mens; klant, vrijwilliger, beroepskracht of bestuurslid doet er toe. De Dierenstee is te vergelijken met een complexe machine die is opgebouwd uit verschillende radertjes. Als één van de radertjes piept of vastloopt zal de hele machine gaan kraken of tot stilstand komen. Allen betrokkenen hebben een belangrijke functie in het proces. Het kenmerk van onze afspraken is dat we ze samen maken en samen nakomen. Ook zijn wij bereid om aan de hand van de kwaliteitscirkel ons handelen kritisch te evalueren en indien nodig onze werkwijze bij de sturen (plannen, doen, controleren en actualiseren). Dit is alleen te bereiken als we samenwerken, communiceren, elkaar steunen en respecteren. Samen vormen wij Dierenopvangcentrum De Dierenstee.

 

Werkwijze

Kattenwand 3Alle dieren (zowel afstandsdieren als zwerfdieren) worden bij binnenkomst door de aan ons verbonden dierenarts onderzocht. Zo nodig vindt er medische behandeling plaats of wordt dieetvoer verstrekt. Honden en katten krijgen een wormenkuur en worden ontvlooid en ingeënt. Daarnaast worden zij voorzien van een chip en katers worden, indien nodig, geneutraliseerd. Konijnen worden ingeënt tegen VHS en Myxomatose, de rammetjes worden geneutraliseerd.

De eerste twee weken na binnenkomst verblijven de dieren in quarantaine waar ze goed in de gaten gehouden worden. Daarna verhuizen ze naar de afdeling van waaruit ze geplaatst kunnen worden.

 

Opvang zwerfdieren

Er worden jaarlijks veel zwerfdieren bij De Dierenstee binnengebracht. Deze vondelingetjes gaan bij binnenkomst in quarantaine en worden door de dierenarts onderzocht. Zwerfdieren worden aangemeld bij Stichting Dierencentrale Nederland, Stichting Amivedi en Mijn dier is zoek.
Wettelijk is bepaald dat een dierenopvang een vondeling 14 dagen vast moet houden in afwachting van een eventuele eigenaar. Na deze periode wordt de opvang eigenaar van het dier en mag er een nieuw tehuis worden gezocht.

Met name in de zomerperiode worden er ook veel kittens binnengebracht. Het gaat dan vaak om moederloze dieren die op straat worden aangetroffen. Ze worden zoveel mogelijk bij vrijwilligers thuis opgevangen vanwege de vele intensieve zorg die ze nodig hebben. Ze zijn vaak schuw en kunnen zo wennen aan een huiselijke omgeving met mensen en geluiden om zich heen. Socialisatie van jonge dieren is dan ook erg belangrijk. We beschikken voor deze taak over goede tijdelijke opvangadressen. Zodra de kittens oud genoeg zijn proberen we een goed tehuis voor hen te zoeken. Als een kitten geplaatst wordt is het uiteraard nog niet geneutraliseerd. Dit doen we pas bij een leeftijd van zes maanden.
Zodra het oud genoeg is kun je het kitten bij onze dierenarts tegen een voordelig tarief laten neutraliseren. Dit moet wel binnen één jaar na plaatsing gebeuren. Je betaalt dit bedrag aan ons en niet aan de dierenarts.