Dierenvriend als Maatje

De Dierenstee is gestart met het project ‘Dierenvriend als Maatje’. Met dit project willen wij heel graag mensen ondersteunen die de zorg voor hun huisdier niet meer geheel zelf aankunnen.

Stel, iemand heeft een huisdier en kan er door ziekte of beperkingen niet meer geheel zelf voor zorgen. De lange wandeling met de hond vergt teveel inspanning, het verschonen van de kattenbak lukt niet meer et cetera. In die gevallen kan men zich bij ons aanmelden. Vervolgens neemt de coördinator van dit project, Suzanne van der Hout, contact op met de aanvrager. Zij gaat ook langs bij de aanvrager om te bespreken welke ondersteuning nodig is en hoe de inzet van vrijwilligers geregeld kan worden. Gezamenlijk wordt een plan van aanpak gemaakt en Suzanne gaat op zoek naar vrijwilligers om de zorg in gang te zetten. Wij vragen aan de mensen een vrijwillige bijdrage per bezoek.

Wil je je aanmelden als vrijwilliger of wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op met Suzanne van der Hout via 0186 – 655 150 of suzannevanderhout@dierenstee.nl