Klachtenprocedure

Stichting Dierenbelang Hoeksche Waard heeft voor haar stichting en DOC De Dierenstee een klachtencommissie in het leven geroepen.

Heb je een klacht als vrijwilliger over de organisatie, vind je dat je als klant verkeerd behandeld bent of heb je een klacht over een bepaalde persoon binnen de organisatie? Voor elke klacht, klein of groot, kun je het klachtenformulier gebruiken. Wil je een anonieme klacht indienen, dan kun je deze per brief aan ons sturen. Wij kunnen dan echter geen oplossing voor de klacht garanderen.

Let op! De klachtencommissie neemt geen zelfstandige beslissingen over oplossingen maar adviseert de betreffende afdeling of persoon binnen de organisatie.

De klachtencommissie streeft er naar om je zo spoedig mogelijk een eerste antwoord te sturen.