Maak een gift over

Help ons de dieren helpen en doe een gift!

Door het hoge aantal dieren dat we opvangen en de steeds hoger wordende kosten die hiermee gepaard gaan, hebben we je financiële steun hard nodig. Elke gift is dan ook van harte welkom. Jouw bijdrage, groot of klein, is voor ons van groot belang om al die dieren te kunnen blijven opvangen en de verzorging te bieden die ze nodig hebben.

Je kunt ons financieel steunen door een gift over te maken op bankrekening NL28 RABO 0351 1075 41 ten name van St. Dierenbelang Hoeksche Waard. Wij zijn blij met elk bedrag dat je kunt missen en jouw gift zal goed besteed worden!

De belastingdienst heeft onze stichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling, waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn. Ons RSIN-nummer is 004960683.