Doneren en periodiek schenken

Doneren

Je kunt De Dierenstee steunen door donateur te worden van Stichting Dierenbelang Hoeksche Waard. We kunnen je financiële steun goed gebruiken! Elke donatie is van harte welkom. Jouw bijdrage, groot of klein, is voor ons van groot belang om al die dieren te kunnen blijven opvangen en de verzorging te bieden die ze nodig hebben. Onze stichting heeft de ANBI-status, dus een donatie is fiscaal aftrekbaar.

Als donateur ontvang je tevens ons kwartaalblad. In dit kwartaalblad houden we je op de hoogte van het werk van onze stichting en geven we je leuke en nuttige informatie over dieren. Je kunt je online aanmelden als donateur door onderstaand formulier in te vullen en te verzenden.
Je bijdrage ontvangen wij graag op onze bankrekening NL28 RABO 0351 1075 41 ten name van Stichting Dierenbelang Hoeksche Waard onder vermelding van ‘donatie’.
Vanaf het eerstvolgende nieuwe kalenderjaar ontvang je elk jaar automatisch een acceptgiro waarmee je jouw donatie kunt voldoen.
Betaal je liever automatisch, dan kun je dit via je bank regelen. Je kunt naar wens per maand, per kwartaal of per jaar een vast bedrag op onze bankrekening overmaken o.v.v. ‘donatie’. Vanwege de automatische verwerking ontvang je ieder jaar nog wel de acceptgiro, maar deze kun je dan als niet verzonden beschouwen.

Periodiek schenken

Wil je ons structureel en voor langere tijd gaan steunen? Dan is je gift meer waard met een periodieke schenking. Deze is namelijk volledig fiscaal aftrekbaar. Voor een dergelijke schenking was tot een aantal jaren geleden een notariële akte vereist, maar dit kun je nu direct met ons regelen. Voorwaarde is wel dat het om een periodieke gift van minimaal vijf jaar gaat. Gedurende die vijf jaar geef je hetzelfde bedrag aan De Dierenstee. Die gift geef je jaarlijks ook op bij de Belastingdienst. Afhankelijk van je inkomen ontvang je maximaal 52% van de periodieke gift terug.

Wil je ons op deze manier helpen? Download dan hier de schenkingsovereenkomst. Vul deze in en stuur de overeenkomst in tweevoud, per post, naar ons toe. Wij sturen vervolgens een door ons aangevuld en ondertekend exemplaar retour.

Vragen over doneren en schenken aan De Dierenstee? Neem dan contact op met ons op, via haar e-mailadres info@dierenstee.nl

—————————————————————————————————————————————-

Ja, ik steun Dierenopvangcentrum De Dierenstee en word donateur van Stichting Dierenbelang Hoeksche Waard!